Uudised

Tööpakkumine 13. august Piret Pärn


Orava Kool pakub algavaks õppeaastaks tööd

  • vene keele õpetajale – tunnikoormus 10 tundi nädalas,
  • III kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpetajale – 10 tundi nädalas,
  • muusikaõpetajale – 7 tundi nädalas, lisaks 2 tundi lasteaiarühmale.

Õppetöö Orava Koolis toimub liitklassides.

 

Konkursi tähtaeg on 23. august kell 10.00.

Konkursi dokumendid on digitaalselt allkirjastatud avaldus, elulookirjeldus ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, mis tuleb saata e-posti aadressile kool@orava.ee konkursi tähtajaks.

Täiendav info: direktor Külle Viks (kulle.viks@orava.ee või tel 5333 8516).

Orava Kool pakub algavaks õppeaastaks tööd

  • vene keele õpetajale – tunnikoormus 10 tundi nädalas,
  • III kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpetajale – 10 tundi nädalas,
  • muusikaõpetajale – 7 tundi nädalas, lisaks 2 tundi lasteaiarühmale.

Õppetöö Orava Koolis toimub liitklassides.

 

Konkursi tähtaeg on 23. august kell 10.00.

Konkursi dokumendid on digitaalselt allkirjastatud avaldus, elulookirjeldus ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, mis tuleb saata e-posti aadressile kool@orava.ee konkursi tähtajaks.

Täiendav info: direktor Külle Viks (kulle.viks@orava.ee või tel 5333 8516).