Koolist

Põhiväärtused

Orava Kooli  põhiväärtused on ausus, hoolivus, lugupidamine enda ja teiste vastu, paindlikkus ja sallivus.


AUSUS on puhas südametunnistus nii enda kui teiste ees. Aus inimene ei kuritarvita kunagi teiste usaldust. Aus olemine tähendab, et sõnade, tegude ja mõtete vahel pole vasturääikvusi.

LUGUPIDAMINE algab meist endist ja põhineb arusaamal, et oleme kõik ainulaadsed. See, kes iseendast lugu ei pea, ei suuda või ei oska lugu pidada ka teistest. Eneseväärikas inimene kohtleb teisi inimesi õiglaselt ja ausalt, sest ta oskab hinnata teiste inimeste isikupära ja individuaalsust.

PAIDLIKKUS on kiire reageerimine erinevatele vajadustele ning loov lähenemine väljakutsetele kasutades olemasolevaid võimalusi.Iga õppija võiks saada edasi liikuda omas tempos ning õppeprotsessis peaks kasutama või võimaldada kasutada erinevaid õppimise ja õpitu kinnitamise stiile.

HOOLIVUS näitab heategevust- aitamist ja abistamist. Hoolimine õpetab lastele armastust, kohusetunnet. Hoolivuse aluseks on märkamine.

SALLIVUS on leppimine olukordade, situatsioonide, asjadega, mis ei pruugi meeldida. Õpilane õpib läbi kogetu mõistma, et ümbritsevas keskkonnas esinevad erinevused rikastavad maailma. 

AUSUS on puhas südametunnistus nii enda kui teiste ees. Aus inimene ei kuritarvita kunagi teiste usaldust. Aus olemine tähendab, et sõnade, tegude ja mõtete vahel pole vasturääikvusi.

LUGUPIDAMINE algab meist endist ja põhineb arusaamal, et oleme kõik ainulaadsed. See, kes iseendast lugu ei pea, ei suuda või ei oska lugu pidada ka teistest. Eneseväärikas inimene kohtleb teisi inimesi õiglaselt ja ausalt, sest ta oskab hinnata teiste inimeste isikupära ja individuaalsust.

PAIDLIKKUS on kiire reageerimine erinevatele vajadustele ning loov lähenemine väljakutsetele kasutades olemasolevaid võimalusi.Iga õppija võiks saada edasi liikuda omas tempos ning õppeprotsessis peaks kasutama või võimaldada kasutada erinevaid õppimise ja õpitu kinnitamise stiile.


HOOLIVUS näitab heategevust- aitamist ja abistamist. Hoolimine õpetab lastele armastust, kohusetunnet. Hoolivuse aluseks on märkamine.

SALLIVUS on leppimine olukordade, situatsioonide, asjadega, mis ei pruugi meeldida. Õpilane õpib läbi kogetu mõistma, et ümbritsevas keskkonnas esinevad erinevused rikastavad maailma.