Koolist

HoolekoguKohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 lg 4, § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 21 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 6 ja Orava Kooli 30.10.2019 taotluse 1.3-3 alusel annab Võru Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1. Sille Kõdala lastevanemate esindaja;
2. Gertel Lübeck lastevanemate esindaja;
3. Kristel Koddala lastevanemate esindaja;
4. Romet Lepla lastevanemate esindaja;
5. Tiina Järvepera lastevanemate esindaja;
6. Merle Jürisson lastevanemate esindaja;
7. Tiina Süvaorg lastevanemate esindaja;
8. Reilika Kaselaan lastevanemate esindaja;
9. Aivar Sulg vilistlaste esindaja;
10. Liina Loosaar toetava organisatsiooni esindaja;
11. Kairiin Koddala õpilasesinduse esindaja;
12. Heli Lumi õppenõukogu esindaja;
13. Rita Toma õppenõukogu esindaja;
14. Ilmar Ploom Võru Vallavolikogu esindaja.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 lg 4, § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 21 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 6 ja Orava Kooli 30.10.2019 taotluse 1.3-3 alusel annab Võru Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1. Sille Kõdala lastevanemate esindaja;
2. Gertel Lübeck lastevanemate esindaja;
3. Kristel Koddala lastevanemate esindaja;
4. Romet Lepla lastevanemate esindaja;
5. Tiina Järvepera lastevanemate esindaja;
6. Merle Jürisson lastevanemate esindaja;
7. Tiina Süvaorg lastevanemate esindaja;
8. Reilika Kaselaan lastevanemate esindaja;
9. Aivar Sulg vilistlaste esindaja;
10. Liina Loosaar toetava organisatsiooni esindaja;
11. Kairiin Koddala õpilasesinduse esindaja;
12. Heli Lumi õppenõukogu esindaja;
13. Rita Toma õppenõukogu esindaja;
14. Ilmar Ploom Võru Vallavolikogu esindaja.