Uudised

Õppekorraldus alates 3. maist 30. aprill kadri.kivit


Õppekorraldus 3. maist

Orava Koolis taastub 3.maist kontaktõpe 1.-4. ja 9. klassi õpilastele.

Täpsema õppekorralduse teeb klassijuhataja teatavaks e-päeviku kaudu.

Kooli üldruumides tuleb alates 12. eluaastast kanda maski.

Ülejäänud klassid jätkavad distantsõppel.

Õppekorraldus 3. maist

Orava Koolis taastub 3.maist kontaktõpe 1.-4. ja 9. klassi õpilastele.

Täpsema õppekorralduse teeb klassijuhataja teatavaks e-päeviku kaudu.

Kooli üldruumides tuleb alates 12. eluaastast kanda maski.

Ülejäänud klassid jätkavad distantsõppel.