Uudised

Kokkovõtõ 09. november Piret Pärn


Õpetaja Ene Säinast valmistas ette ja viis läbi selleaastase võru keele nädala ning võttis selle kokku nii:

Orava kuul alost võro keele nädälit iispäävä aardõjahiga kõikilõ klassele.

Tõõsõpäiv pidäsimi hengipäivä.

Kolmapäävä sai latsi ilostustõga valmis võrokiilne sainaleht.

Neläpäävä saiva väikumba latsõ kullõlda juttõ ettelugõmispesäh.

Suurõmba teivä pääle tunne raamadukogoh esi luulõtuisi.

Riide võtime nädäli kokku, latsõ saiva kooli iih ummi harjotit tekste lukõ.

Avvuhinde jakku kõikilõ.

 

Orava Kool tänab õpetaja Enet pealehakkamise ja inspireerimise eest!

Õpetaja Ene Säinast valmistas ette ja viis läbi selleaastase võru keele nädala ning võttis selle kokku nii:

Orava kuul alost võro keele nädälit iispäävä aardõjahiga kõikilõ klassele.

Tõõsõpäiv pidäsimi hengipäivä.

Kolmapäävä sai latsi ilostustõga valmis võrokiilne sainaleht.

Neläpäävä saiva väikumba latsõ kullõlda juttõ ettelugõmispesäh.

Suurõmba teivä pääle tunne raamadukogoh esi luulõtuisi.

Riide võtime nädäli kokku, latsõ saiva kooli iih ummi harjotit tekste lukõ.

Avvuhinde jakku kõikilõ.

 

Orava Kool tänab õpetaja Enet pealehakkamise ja inspireerimise eest!