Hanikase kool läbi aastate

Ametlikult alustas Hanikase (Hainkase) kool tööd 1873. aastal (ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi andmed). Vanemate inimeste seletuste põhjal töötas kool juba 10 aastat varem Vivva talus. Lapsi õpetas siin tasuta Jakob Birnbaum, kelle isa oli naabruses asuva Luuska kooli õpetajaks. Kool alustas tööd Jaan Kaabelilt ostetud talus, 1874. a. ehitati koolile oma maja.

Esimeseks õpetajaks oli Samuel Mikelsaar, 1874. aastast alates Jaan Laiv, kes õpetas Hanikases 1898. aastani.

Õpilasi oli külakoolis 38, hiljem 50 ümber. Õppetöö toimus eesti keeles.

1900. aastal muudeti kool Hanikase Ministeeriumikooliks, kus oli kaks klassi 5 jaoskonnaga. Aasta-aastalt tuli õpilasi juurde. Õpilasi oli juba üle saja, õpetajaid oli kolm. Koolile ehitati juurde ruume. 1903. a. Toimus uue maja sisseõnnistamine.

Revolutsioonilisest tegevusest osavõtu pärast mõrvati kaks õpetajat: Andrei Eichenbaum 1905. aastal, Johannes Palits 1918. aastal.

1919. aastal muudeti kool Hanikase 6-kl. algkooliks. Õpilasi oli 130-180.

1940. aastal muudeti kool 7-klassiliseks. Õpilaste arv kõikus 140-160 piires.

1950-1952. a teostati koolimaja ümberehitus.

1954. a. seati kooli sisse elekter.

1959. a. muudeti kool Hanikase 8-kl. Kooliks.

Kuueaastaste koolitulekuga seoses muutub kool 1988. a. 1. septembrist alates 9-klassiliseks.

Kooli nimed alates 1873-st aastast:
1873 Hanikase külakool
1900 Hanikase Ministeeriumikool
1919 Hanikase 6-klassiline algkooliks
1940 Hanikase 7-klassiline kool
1959 Hanikase 8-klassiline kool
1988 Hanikase 9-klassiline kool
1991 Hanikase Põhikool
1997 Orava Põhikool
2014 Orava Kool

Koolijuhid läbi aastate:
1873-1874 Samuel Mikelsaar
1874-1898 Jaan Laiv
1898-1905 Andrei Eichenbaum
1905 Viktor Künnapuu
1918-1919 Jaan Laiv
1919-1922 Paul Listakind
1922-1924 Johan Zopp
1924-1925 Vridrich Otsmaa
1925-1927 Eduard Kõrran
1927-1929 Aksel Pihlapuu
1929-1941 Eduard Kõrran
1941-1944 Oskar Sander
1944-1950 Johannes Pelska
1950-1952 Kalju Kokk
1952-1970 Johannes Hurt
1970-1973 Hermann Tukk
1973-1974 Tiiu Tagel
1974-1975 Tamara Moor
1975-1976 Helve Lübeck
1976-1980 Ellen Toova
1980-2004 Ursula Hakk
2004-2014 Ene Säinast
2014-2020 Ele Raha
2020-2020 Kristi Pettai
2020-2020 Siiri Konksi
2020-2022 Külle Viks

2022 - ... Tarmo Tammes